Om biometrische toepassingen op waarde te kunnen schatten, is het handig om iets te weten over de basisbeginselen. In dit artikel zetten we de ‘basics van de biometrie’ kort voor u uiteen.

Basic van biometrie - Recogtech

1. Algemene definitie van biometrie

Biometrische kenmerken zijn unieke, persoonsgebonden kenmerken, waarmee iemands identiteit kan worden vastgesteld. Lichaamskenmerken die in aanmerking komen voor biometrische oplossingen zijn niet, of niet gemakkelijk overdraagbaar op andere personen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld pasjes, sleutels en wachtwoorden. Ook zijn ze niet fraudegevoelig, zoals foto's en handtekeningen. Biometrische kenmerken kunnen niet worden verwijderd.  

2. Veel gebruikte biometrische kenmerken

Veel gebruikte biometrische kenmerken zijn:

  • Vingerafdrukken
  • Oog (retina en iris)
  • Aderpatroon in de handpalm of de vinger
  • Gezicht, stem en spraak

3. Waarom biometrie?

Biometrische gegevens zijn niet overdraagbaar op andere personen, zoals pasjes, sleutels en wachtwoorden dat wel zijn. Op de tweede plaats zijn biometrische kenmerken veel minder fraudegevoelig.  Foto’s, handtekeningen, toegangspassen, zijn fraudegevoelig waardoor iemands identiteit daarbij niet altijd met zekerheid kan worden vastgesteld. Een derde eigenschap van het gebruik van lichaamskenmerken voor biometrische toepassingen is dat deze in principe niet te verwijderen zijn. De mogelijkheden die je kunt bedenken om iemand van zijn handen, vingers of ogen te ontdoen laten we daarbij even buiten beschouwing.

Meer weten of zoekt u een biometrische beveiligingsoplossing voor uw organisatie?

Neem contact op

4. Biometrische technieken

Om de hierboven genoemde lichaamskenmerken te kunnen ‘lezen’ wordt er in de biometrie gebruik gemaakt van verschillende technieken.

Denk daarbij aan:

  • Foto- en videocameratechniek
  • Drukmeting
  • Warmtemeting
  • Spraakherkenning
  • Computertechnologie

5. De voordelen van biometrie bij identificatie

Het voordeel dat biometrie biedt bij beveiligings- of toegangsvraagstukken is tweeledig. Enerzijds gebruiksgemak: je hoeft niets onthouden en niets mee te nemen. Anderzijds het beveiligingsniveau: identificatie op basis van biometrische kenmerken is veel minder fraudegevoelig.

Bij identificatie heeft het nog een bijkomend voordeel. Het is volledig persoonsgebonden dus biedt geen of weinig kans op identiteitsfraude.

Samen sterk! Biometrie wordt regelmatig gebruikt in combinatie met de conventionele vormen van identificatie. Dit vergroot de zekerheid dat je te maken hebt met de juiste persoon.

Bezit of kennis of biometrie - Recogtech
Bezit óf kennis óf biometrie? Juist samen supersterk!

Tot nog toe zijn ‘bezit’ (denk aan een paspoort of pasje) en ‘kennis’ (denk aan een wachtwoord of pincode) altijd de belangrijkste vormen van identificatie en beveiliging geweest. Om een nog hoger beveiligingsniveau te bereiken komen ook combinaties van deze twee al langer voor (denk aan een pasje met pincode). Biometrische beveiliging is niet alleen een alternatief voor deze traditionele identificatievormen, maar biedt mogelijkheden om een extreem hoog beveiligingsniveau te creëren door alle drie deze vormen met elkaar te combineren.

Meer weten of zoekt u een biometrische beveiligingsoplossing voor uw organisatie?

Neem contact op

Meer weten?

Deelt u onze belangstelling voor biometrie? Zoekt u een biometrische beveiligingsoplossing voor uw organisatie? Volg ons op LinkedIn of stel een vraag aan onze experts.

neem contact op